/

Biz hakda

Ningbo Ruking Elektrik Tehnologiýasy Ltd.

NINGBO RUKING ELEKTRIK TEHNOLOGI COA LTD

NINGBO RUKING ELEKTRIK TEHNOLOGI COA LTDSenagat awtomatlaşdyryş ulgamy, enjamlar we şoňa meňzeş ätiýaçlyk şaýlary, şeýle hem programmanyň gözleg-barlag işleri, umuman önümçilik, satuw we hyzmat bilen meşgullanýan ýokary tehnologiýaly kärhana.Biziň hünärli toparymyz bar, degişli bölümde, tehnikada, elektronikada, kompýuter programma üpjünçiliginde we dolandyryşda möhüm wezipäni eýeleýän başarnykly we dogruçyl adamlardan ybarat.Şeýle hem, programmanyň gözleg we gözleg işlerinde içerki we daşary ýurtlarda tanymal uniwersitetler bilen hyzmatdaşlygymyz bar, esasanam Europeewropanyň tehnologiýalaryny we hünärmenlerini getirýäris.CAD / CAM integrirlenen NC kesiş ulgamyny özbaşdak gözledik we ösdürdik ...
has giňişleýin gör

pudak çözgütleri

Ningbo Ruking Elektrik Tehnologiýasy Ltd.

Ningbo Ruking Elektrik Tehnologiýasy Ltd.

kompaniýa medeniýeti

RUK tehnologiýasy, kärhananyň ruhy we yhlasly hyzmaty bilen müşderiler üçin has giňişleýin we täsirli hyzmat bermekdir.Öňe gitmegi dowam etdireris we müşderilerimiz üçin gymmatlyk dörederis, işgärlerimiz üçin mümkinçilikler dörederis we jemgyýete goşant goşmak maksady bilen önümçilik markalaryny dörederis.
has giňişleýin gör
  • Gözleg we gözleg güýjiGözleg we gözleg güýji
  • Satuwdan öňki toparSatuwdan öňki topar
  • Hyzmat kepilligiHyzmat kepilligi
  • Önümçilik güýjiÖnümçilik güýji

Gözleg we gözleg güýji

Gözleg we barlag topary belli uniwersitetleriň lukmanlaryndan we ussatlaryndan we bu pudakda onlarça ýyllyk tejribesi bolan hünärmenlerden durýar.Esasy tehnologiýa we doly garaşsyz intellektual eýeçilik hukuklaryna eýe.Programma üpjünçiligi "operasiýa ulgamy" gözleg merkezi, dolandyryş ulgamy gözleg merkezi, mehaniki gözleg merkezi belli uniwersitetler bilen hyzmatdaşlykda ösen barlaghanalar döredilýär.100-den gowrak oýlap tapyş patenti, peýdaly model programma üpjünçiligi patentleri we programma üpjünçiligi Copyright.Içerki senagatda birnäçe tehnologiýa başlandy.
has giňişleýin gör

Satuwdan öňki topar

RUK-yň maşynlary Europeewropadaky 100-den gowrak ýurda, Germaniýa, Fransiýa, Italiýa , Rumyniýa , Ispaniýa we ş.m., Günorta-Gündogar Aziýa: Hindistan , Indoneziýa , Koreýa , Singapur , Taýland we ş.m., ABŞ, Meksika , Kanada , Günorta Amerika, Afrika, Eastakyn Gündogar we ş.m.Enjamyň aýratynlyklary ýa-da hyzmatlary barada maglumat almak üçin telefon, e-poçta ýa-da onlaýn arkaly habarlaşyp bilersiňiz.Müşderiler üçin gymmatlyk döretmek maksady bilen kärhananyň maksadyna esaslanyp, satuw toparymyz size iň amatly önümçilik maslahatyny we iň amatly kesiş çözgütlerini hödürlär.
has giňişleýin gör

Hyzmat kepilligi

RUK-dan soňky satuw ulgamy, 80-den gowrak hünärmen diler we satuwdan soň güýçli halkara ulgamy bilen dünýäni gurşap alýar. Satuwdan soňky hyzmat topary telefon, e-poçta, Skype ýa-da beýleki onlaýn aragatnaşyk APP-leri arkaly 24H onlaýn hyzmatyny hödürleýär.Satuwdan soňky hyzmat ulgamy we gurnama görkezmeleri we wideolar, satuwdan soň daşary ýurt bazaryna jogapkär hünärmen inersenerlerimiz bar.Soraglaryňyz bar bolsa, nobatdaky in engineenerlerimiz bilen habarlaşyp bilersiňiz, mümkin boldugyça gysga wagtda size jogap we ýol görkezeris.
has giňişleýin gör

Önümçilik güýji

Akylly enjamlar öndürýän önümçilik zynjyry bilen bu pudakda ilkinji, SZZN täze önümçilik platformasyna esaslanan pudakda ilkinji maşyn çarçuwasy.Komponentler we bölekler 100% öz-özüňi öndürmek gatnaşygy.German SAP maglumat önümçiligini dolandyryş ulgamy ISO9001 Halkara hil dolandyryş ulgamy
has giňişleýin gör

material

Haýsy materialy kesmek isleýärsiňiz?

elektrik izolýasiýa materiallary
elektrik izolýasiýa materiallary
El boýagyndan taýýar önüme çenli, aýratyn işiňizi sazlaň
Düzeltmek isleýärin
elektrik izolýasiýa materiallary
elektrik izolýasiýa materiallary
El boýagyndan taýýar önüme çenli, aýratyn işiňizi sazlaň
Düzeltmek isleýärin
elektrik izolýasiýa materiallary
elektrik izolýasiýa materiallary
El boýagyndan taýýar önüme çenli, aýratyn işiňizi sazlaň
Düzeltmek isleýärin

bilen habarlaşyň

Jaň etmegi haýyş ediň

habarlaşyň
mahabat 21
mahabat22
mahabat23

pudak maglumatlary

iň soňky habarlar

Jogap tapyň

tehniki jogap

Has köp programmalarymyzy gözleýärsiňizmi, önümiň kömegi, nädip maglumat beriş tehnologiýalaryny we tehnologiýalary nädip çözmeli?Kömek etmekden has hoşal
WhatsApp onlaýn söhbetdeşlik!